TRE

O treninku, životě a myšlení

Jednou z věcí, jimž se v medicíně těžko učíte, a ještě hůř o nich poučujete jiné, je umění představit si, jaké je to, být v kůži pacienta. Ono to ale platí obecně, nejen v medicíně. Těžko radit někomu pokud nechodíme v jeho botách.

Trénink je činnost kolem které se ve sportu točí všechno. Často však ne zcela správně. Hodně z nás má sport jako náplň života, pro některé je sport synonymem života. Tvrdit ale, že sport je život, by bylo přinejmenším hodně odvážné. Připusťme (a závěry výzkumů posledních let to potvrzují), že náš skutečný život se odehrává v našich hlavách. Obrazně řečeno, lidská hlava se v každé bdělé chvíli hemží nahromaděnými molekulami myšlení nazývanými představy. A právě naše myšlení a jeho způsob má zásadní vliv na formování našich životů.

Podívejme se tedy na to co děláme z tohoto (pro některé) nového úhlu. Mohlo by nám to pomoci vysvětlit proč se nám i přes nezměrné úsilí věnované tréninku nedaří posunout naši výkonnost žádoucím směrem. Nový pohled nám ukáže, že jak peklo, tak i ráj je na zemi, v samotném člověku. Umožní nám pochopit, že není až tak důležité co děláme, ale jak to děláme.

Jedno a totéž cvičení vám může:
1.přinést užitek
2.škodu
3.nebo nemusí mít vůbec žádný efekt

Pokusme se tedy být konkrétnější. Není důležité vítězství, ale absence porážky. Absence porážky je předurčením k vítězství. Když myslíte jen na triumf a neberete při tom v potaz neúspěchy a chyby, pak se vaše šance na vítězství zmenšují úměrně jejich nakupení. Dá se ale vůbec mluvit o překážkách, klademe-li si je do cesty sami? Pokusme se je teď pojmenovat a naznačit způsob jak se jich zbavit.

Zvyk, nebo chcete-li, zlozvyk. V průběhu života jste přijali za své něco, co vám teď stojí v cestě, stalo se to vaší součástí. Dalo by se říct, že vás to definuje. Je to způsob vašeho života. Může to být cokoliv, vysedávání u televize či internetu, pravidelné pivko s kamarády, nebo třeba dělání, že něco děláme.. každý má něco jiného, co mu ztěžuje cestu. Co ale s tím? Jak už mnozí zjistili, je velmi těžké proti tomu bojovat, ale jde to. Nebojujeme přímo se zlozvykem samým, ale vytěsňujeme jej zvykem novým, pro nás přínosným. Ze začátku bude rozum klást odpor jakékoliv změně. Jako důvod poslouží dřívější zkušenosti, neúspěchy, pochybnosti a nedůvěra. Ale houževnatost duše bude tento odpor každým dnem zmenšovat, až se za přibližně čtyřicet dní rozum vzdá a přijme nový zvyk za svůj.

Stanovený cíl. Musíte si stanovit k jakému cíli směřujete, ale to nestačí. Neměl by být abstraktní typu: „nejlepší sportovec“. Vaše podvědomí, vy sami tak nedokážete nastavit přesný vnitřní tvořivý program cesty k cíli. Nezapomeňte také na termín realizace, kdy, dokdy. A hlavně musíte začít, nastartovat. Říct si a sedět a čekat až naprší a uschne valný smysl nemá. Kontrolujte každodenní výsledky své práce, vaše podvědomí potřebuje zpětnou vazbu, cítit váš skutečný zájem.

SKATE

Lenost. Tato překážka dokáže být obrovská.Existuje neuvěřitelné množství tvorů bez tváře, s vírou ve své vlastní schopnosti, kteří odmítají vše, co neumějí nebo neznají. Když začnete se cvičením, ihned ucítíte, jak vedle vás stojí lenost. Stoupne si ke kormidlu a bude se bránit těmi nejvynalézavějšími způsoby. Lenost – to je touha po klidu. Klid se snaží dosáhnout svého nejvyššího ideálu – absolutního klidu. Lenost – to je miniaturní smrt. Lenost je mnohoobrazná a vždy si najde záminku, aby zastavila vaše cvičení. Buďte všímaví. Všimli jste si, jak během sedů, lehů nebo dřepů přichází chvíle, kdy musíte sami od sebe vyvíjet určité úsilí. Svaly vám říkají: „Už nemůžu! Asi brzo chcípnu!“ Vaše vůle říká: „Musíš, máčko, musíš!“ Přínosný trénink začíná teprve tehdy, kdy se nutíte do pohybu přes všechna „nechci“ a „nemůžu“. V opačném případě trénujete svou nevůli, svou slabost a podporujete lenost. Nikdy nezůstávejte stát na místě – buď se posouváte kupředu nebo se skutálíte zpátky. Každodenní i malé vítězství nad leností si žádá silnou vůli. Každodenní byť mikroskopický ústupek lenosti znamená její rozvinutí. Jedině lenost, která vhání do klišé v myšlení, konání, chápání, chování, činů vás nutí chovat se tak, jako ostatní a v konečném důsledku vás zavede do slepé uličky. Oddělte se od davu. V každém z vás je uzavřena jedinečná geniální, silná osobnost, která bohužel zůstává neodhalena. Dejte možnost své hluboké podstatě člověka rozvinout se.

Nejrozšířenější chybou a největším nebezpečím je nespokojenost se sebou samým. Nenávist k sobě samému je past, která ničí veškerou tvořivost. Tady by se asi hodilo vysvětlit jak je to vlastně myšleno. Ve svém životě věříte, doufáte, pochybujete. Vždy vám chybí už jen „troška“ k úplné spokojenosti. Až vyhrajete Czechmana budete naprosto spokojení, vyhrajete, a to štěstí vám nějakou dobu vydrží. Zanedlouho ale opět vyklíčí jakási nespokojenost, nyní k úplné spokojenosti potřebujete vyhrát Moraviamana. Vyhrajete jej, ale pocit štěstí se stále nedostavuje, a tak se rozhodnete vyhrát Hawaii. Vždy jste s něčím „trochu“ nespokojeni, a proto vás po celý život dělí od štěstí jeden den. Nemyslete jen na zítřejší den, neodkládejte svůj život na zítra. Pracujte na sobě, na svém nitru, ta práce se projeví navenek. Velký vojevůdce Alexandr Makedonský před svou smrtí pochopil, co udělal a čím promarnil svůj život. On, který dobyl skoro celý svět, prosil, aby jej pohřbili s otevřenýma rukama. Když jej nesli k místu posledního odpočinku, jeho ruce visely z nosítek dlaněmi nahoru, aby celý svět viděl, že odchází s prázdnýma rukama. Aby lidé pochopili jeho chybu a už ji nemuseli opakovat. Člověk stojící na prahu věčnosti, si s ohlédnutím uvědomuje nesmyslnost mnohých přání, dosažených a získaných věcí. NESPO

Mnozí z nás neznají své vnitřní schopnosti, ale ty jsou v každém z nás. Jen je třeba je probudit. To, čeho jste v životě ve všech směrech dosáhli, je jen malinká část potenciálu, jež vám byl dán. Ale jen spotřebním typem přání typu „chci“ se nám dveře neotevřou. Ty dveře vedou do světa, kde dokážeme plnit svá přání. Dveře do tohoto světa se otevírají pomocí tří klíčů: silou vůle, duší a rozumem. Vše musíme spojit v jedno.

Photocredit: WallspapersWide.com

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com